Tin tức nhà trường

KẾT NỐI CHUYÊN MÔN CÙNG TÔN GIÁ TRỊ GIỮA TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG THÁP VÀ MẦM NON TÂN LẬP

KẾT NỐI CHUYÊN MÔN CÙNG TÔN GIÁ TRỊ GIỮA TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG THÁP VÀ MẦM NON TÂN LẬP

Sáng ngày 25 tháng 03 năm 2024 trường mầm non Đồng Tháp và mầm non Tân Lập đã tổ chức thành công buổi "Kết nối chuyên môn cùng tôn giá trị" với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các giáo viên cốt cán chuyên môn của hai nhà trường.

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ‘‘HỘI CHỢ XUÂN VÀ GIAO LƯU CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN”

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ‘‘HỘI CHỢ XUÂN VÀ GIAO LƯU CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN”

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ‘‘HỘI CHỢ XUÂN VÀ GIAO LƯU CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN”🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉