BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU HỘ CỨU NẠN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

09/07/2024 03:20 CH

Trường học là nơi thường xuyên tập trung đông người, đặc biệt là trường mầm non, các em nhỏ rất dễ bị hoảng loạn nếu như có cháy xảy ra. Do vậy, việc tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn (CHCN), đảm bảo an toàn PCCC, CHCN cho người và tài sản tránh mọi khả năng gây ra cháy là một vấn đề rất cần thiết. Vì vậy, công tác PCCC, CHCN trong nhà trường được Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm và yêu cầu tuyệt đối cao như:
- Nhà trường thực hiện đầy đủ thẩm duyệt thiết kế PCCC, kiểm tra trong quá trình thi công tác hạng mục PCCC, nghiệm thu, đến quá trình sử dụng.
          - Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu như: Bể nước chữa cháy tích đủ nước quy định, bình khí CO2, bình bột chữa cháy để đảm bảo về chất lượng và số lượng, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, găng tay, bao cát, chăn, đèn phin, thang...
          - Nhà trường trang bị đầy đủ nội quy PCCC, tiêu lệnh ở mọi khu vực.
- Bán giám hiệu nhà trường phối hợp với công an PCCC của huyện Đan Phượng xây dựng phương án chữa cháy, phương án thoát nạn cho trẻ em và học sinh khi có cháy xảy ra phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
          - Nhà trường hệ thống bảng chỉ dẫn trên đường thoát nạn trên lối và đường thoát nạn.
          - Không để các em nghịch lửa, diêm, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt trong trường.
          - Yêu cầu đối tượng sử dụng phải kiểm tra ngắt hết điện trước khi đóng cửa. Lực lượng bảo vệ nhà trường có trách nhiệm kiểm tra lại.
1. Đối với khu vực bếp ăn
          + Tại các bếp ăn phải có các nội quy, quy định về PCCC, quy trình vận hành hệ thống bếp điện, cầu thang máy...
          + Hệ thống điện chiếu sáng và sử dụng đun nấu phải được tính toán, có thiết bị bảo vệ trên mỗi hệ thống.
          + Đã trang bị đầy đủ các loại bình khí CO2 và bột chữa cháy phù hợp cho từng khu vực trong bếp ăn.
          + Nhân viên nuôi dưỡng có kiến thức PCCC, được thực hành các phương tiện PCCC.
          + Tại mỗi bếp ăn phải có quy định an toàn PCCC và CHCN.
2. Đối với khu vực nhà xe
          + Lực lượng bảo vệ phải thường xuyên canh gác, thường xuyên kiểm tra giám sát các xe trong khu vực nhà xe. Kiểm tra tình trạng chủ xe quên chìa khóa trên xe. Chủ động xử lý tình huống phát sinh cháy nổ trong khu vực để xe.
          + Trang bị các loại bình bột chữa cháy trong khu vực để xe, treo ở vị trí dễ thấy, dễ lấy.
          + Tại nhà xe có treo quy định an toàn PCCC, tiêu lệnh đầy đủ.
          - Khi có cháy xảy ra phải chủ đông thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Triển khai toàn bộ lực lượng, phương tiện chữa cháy hiện có để chủ động khống chế dập tắt đám cháy.
          3. Các biện pháp chữa cháy trong trường học
          * Khi chữa cháy cần chú ý:
          - Đảm bảo an toàn cho người tham gia chữa cháy
          - Ngắt điện khu vực xảy ra cháy.
          - Sử dụng các phương tiện chữa cháy, bảo hộ hiện có tại cơ sở; đặc biệt là hệ thống chữa cháy được lắp đặt tại cơ sở. Thông báo cho mọi người biết có cháy xảy ra. Báo cháy 114.