HOẠT ĐÔNG KHU KHÔNG GIAN SÁNG TẠO LỚP 4 TUỔI B4

16/01/2023 06:32 CH

☘☘☘Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động vô cùng hấp dẫn đối với trẻ mầm non , nó giúp trẻ tìm hiểu thêm và khám phá một cách sinh động những gì mà trẻ nhìn thấy trong thế giới xung quanh, trẻ dễ bị lôi cuốn trước những cảnh vật có nhiều màu sắc, hay một bức tranh sống động.
☘☘☘Hiểu được vai trò và ý nghĩa của hoạt động tạo hình với trẻ, chính vì thế nhà trường đã tạo được các khu tạo hình ở  các góc khác nhau cho trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi. Trẻ rất thích thú và hăng hái tham gia . 
Sau đây là một số hình ảnh của trẻ lớp 4Tb4 tham gia khu tạo hình của trường .