HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

25/08/2023 12:35 CH

Ngày 25/08/2023, trường MN  Đồng Tháp đã tham gia Hội nghị trực tuyến chuyên đề chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ,chuyên môn, tích hợp chữ ký số, quản lý các khoản thu không dùng tiền mặt trong trường học ngành Giáo dục và Đào tạo do Phòng giáo dục Huyện Đan Phượng tổ chức. Qua buổi Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức; năng lực về công nghệ thông tin, năng lực công nghệ số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong toàn ngành; Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ theo hướng giúp ứng dụng hiệu quả công nghệ số, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, phục vụ tốt nhất người học; Tạo môi trường làm việc và tương tác trực tuyến cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên và người học, phục vụ việc quản trị, quản lý điều hành tại các cơ sở giáo dục, góp phần làm tốt công tác quản trị, quản lý Nhà nước về giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
Sau đây là hình ảnh Ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên tổ Công nghệ thông tin trường Mâm non Đồng Tháp tham gia hội nghị: