HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024

26/09/2023 07:52 SA

Ngày 05/9/2023, PGD&ĐT Huyện Đan Phượng có Công văn số 568/GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2023-2024. Nội dung cụ thể của văn bản xin xem trong tệp đính kèm.