"NGÀY HỘI CNTT – STEM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM 2024"

03/05/2024 03:19 CH

Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM năm 2024 với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM trong ngành giáo dục, đào tạo theo định hướng giáo dục thông minh”
💻💻💻Ngày hội nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung và các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giáo dục STEM, STEAM trong ngành Giáo dục Hà Nội.
Các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy được giới thiệu tại ngày hội. Từ đó, các đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch bài dạy các môn học, các cấp học theo phương pháp giáo dục STEM, phát huy tinh thần sáng tạo trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh theo yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
📆📆📆Ngày hội cấp thành phố diễn ra trong hai ngày 3 - 4.4.2024 tại trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Số 560B, phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội). Tại đây sẽ diễn ra Hội nghị định hướng triển khai chuyển đổi số và giáo dục STEM ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; Các hội thảo với chủ đề: Chuyển đổi số và phương pháp giáo dục STEM trong dạy học của giáo dục phổ thông trên môi trường số, định hướng phát triển giáo dục thông minh; ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non.
Các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục theo chủ điểm.🌼🌼🌼🌼