Trường Mầm non Đồng Tháp - Trường Mầm non Tân Lập tổ chức "cHIA SẺ CHUYÊN MÔN - CÙNG TÔN GIÁ TRỊ" NĂM HỌC 2023 - 2024

23/01/2024 09:33 SA

Trường Mầm non Đồng Tháp tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm "Làm đồ dùng đồ chơi, dạy học theo dự án từ nguyên vật liệu tự nhiên có tại địa bàn" cùng trường Mầm non Tân Lập.

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2024, tại Trường mầm non Đồng Tháp – huyện Đan Phượng, trường mầm non Tân Lập đã tham dự giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán của hai nhà trường.

Tại buổi làm việc, các đơn vị trường đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi, dạy học theo dự án từ Ngô; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác chuyển đổi số, ứng dụng giáo dục tiên tiến vào các hoạt động giáo dục. Tham quan cơ sở vật chất, trao đổi chia sẻ về tạo môi trường lớp học và công tác phối hợp với phụ huynh: