HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU NGOÀI TRỜI CỦA CÁC BÉ 3 TUỔI

21/10/2022 01:09 SA

 Với phương châm giáo dục " Học thông qua vui chơi, trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm" và thực hiện theo khẩu hiệu  " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", ban giám hiệu và các cô giáo trường Mầm non Đồng Tháp luôn cố gắng tổ chức các hoạt động thật hữu ích cho các con, bảo đảm cho các con không chỉ phát triển toàn diện mà còn thấy vui vẻ, hào hứng, giúp các con cảm thấy yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo, bạn bè. Một trong những hoạt động được các con yêu thích nhất chính là hoạt động giao lưu tập thể.
Dưới đây là những hình ảnh vui nhộn của các con khi tham gia hoạt động: