Hưởng ứng chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia

04/10/2023 04:43 CH

Trường Mầm non Đồng Tháp hưởng ứng chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. 
Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10-10, Trường Mầm non Đồng Tháp xác định, công tác chuyển đổi số là một trong những ưu tiên quan trọng khi triển khai các hoạt động giáo dục trong năm học vừa qua và những năm tiếp theo. Nhà trường xác định mục tiêu chung là thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm cơ sở thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức dạy và học, quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục toàn thành phố, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập. 
Với mục tiêu đó trường Mầm non Đồng Tháp thực hiện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023  thông qua việc hiển thị bộ nhận diện  trên cổng trang/ thông tin điện tử, bảng điện tử, ứng dụng di động. Hướng dẫn chi tiết và đường link trong công văn phía dưới: