HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024

26/09/2023 07:20 SA

Ngày 08/9/2023, UBND Huyện Đan Phượng có Công văn số 1656/UBND-GDĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024. Nội dung cụ thể của văn bản xin xem trong tệp đính kèm.